Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Portal dla studentów

RODO_Ochrona Danych Osobowych i Prywatności, Cyberbezpieczeństwo.

Szanowni Państwo,

 

bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych Pacjentów oraz cyberbezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów, dlatego Klinika zamieściła niezbędne dla Państwa informacje dotyczące wdrożonych Polityk, zasad i sposobów postępowania, w trakcie realizowanych praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, m.in.:

 

  1. Vademecum RODO - to zbiór podstawowych, wybranych informacji i zasad  obowiązujących w Klinice oraz przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa, o charakterze praktycznym_w ramach szkolenia obowiązkowego.

    Oznacza to, że przed przystąpieniem do praktyk_ jesteście Państwo zobowiązani  do zapoznania się z materiałem szkoleniowym i potwierdzenia czynności na Oświadczeniu_studenta_praktykanta składanym w Klinice.
  2. Informacje, jak być bezpiecznym w sieci i jak unikać zagrożeń. Cyberprzestrzeń to nasza codzienność,  bądźmy Cyberbezpieczni. Zapoznajcie się Państwo z poradnikiem „ABC cyberbezpieczeństwa”, który został przygotowany w taki sposób, aby każdy, bez względu na wiek, zawód czy też stopień korzystania z internetowego świata, mógł zrozumieć i bronić się przed cyberzagrożeniem, a także zadbajcie o dobrostan cyfrowy swój oraz najbliższych. Poradnik dostępny jest również poniżej.
  3. Jednocześnie, wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Powstańców Wielkopolskich 72 budynek 18, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.  Poniżej dostępna jest pełna treść informacji, na jakich zasadach Klinika przetwarza Państwa dane osobowe oraz jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM Sp. z o.o.
dr n. med. Maciej Górski

 

Data aktualizacji: 28.09.2023r.
Wersja 2.0