Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Współczesna specyfika danej specjalności

Stomatologia zachowawcza to dział stomatologii zajmujący się profilaktyką i leczeniem chorób twardych tkanek zębów, miazgi oraz tkanek otaczających wierzchołek korzenia, jak też przywracaniem zębom funkcji estetycznej. Pośród wspomnianych chorób twardych tkanek zębów na pierwszy plan wysuwa się choroba próchnicowa, ale domeną stomatologii zachowawczej są również niektóre wady rozwojowe zębów oraz choroby ich twardych tkanek pochodzenia niepróchnicowego. Działem stomatologii zachowawczej zajmującym się chorobami miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych oraz ich możliwymi następstwami jest endodoncja.

Wdrożenie zaleceń profilaktycznych z zakresu stomatologii zachowawczej często pozwala na zachowanie uzębienia w dobrej kondycji. Jednocześnie, w momencie pojawienia się choroby próchnicowej, działania z zakresu stomatologii zachowawczej umożliwiają leczenie tej choroby w mniej zaawansowanych przypadkach zachowawczo (bez usuwania próchnicowych tkanek z użyciem wiertarki) przy odpowiedniej współpracy ze strony pacjenta. Jeśli jest to już niemożliwe, w ramach leczenia choroby próchnicowej współczesna stomatologia zachowawcza umożliwia wykonanie stosownych zabiegów pełnym komforcie dla pacjenta. To samo tyczy się leczenia endodontycznego, będącego najczęściej skutkiem nieleczonej próchnicy zębów.

Udział w ogólnym leczeniu stomatologicznym

Celem stomatologii zachowawczej jest zachowanie w jak największym stopniu integralności twardych tkanek zęba oraz ochrona jego miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.  Ma to niebagatelne znaczenie w utrzymaniu zębów w jamie ustnej do późnej starości, pozwalając na zachowanie prawidłowej funkcji żucia, estetyki oraz zapobieganie chorobom odogniskowym. Zachowana funkcja żucia, umożliwiając odpowiednie przygotowanie pokarmu w jamie ustnej, ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania dalszych odcinków przewodu pokarmowego oraz prawidłowego przyswajania pokarmu. Odpowiednia zaś estetyka uzębienia wpływa na dobre samopoczucie i psychikę pacjenta. Wreszcie profilaktyka chorób odogniskowych zapobiega wystąpieniu schorzeń w odległych narządach, co dla osób niezorientowanych często może być zaskoczniem.

Opis prowadzonej działalności leczniczej

Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prowadzi działalność leczniczą obejmującą:

 • leczenie zachowawcze choroby próchnicowej zębów z zastosowaniem nowoczesnych metod i materiałów
 • leczenie zachowawcze wybranych wad rozwojowych twardych tkanek zębów oraz chorób twardych tkanek zębów nie próchnicowego pochodzenia z zastosowanie nowoczesnych metod i materiałów
 • leczenie urazów zębów stałych
 • leczenie endodontyczne zębów z zastosowaniem nowoczesnych metod opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych
 • leczenie powikłań zaistniałych w trakcie leczenia endodontycznego oraz powtórne
 • leczenie endodontyczne
 • leczenie z zakresu stomatologii estetycznej (wybielanie pojedynczych zębów i całych łuków zębowych, zmiana kształtu, wielkości oraz koloru zębów, zamykanie diastem, jednowizytowe uzupełnianie pojedynczych braków zębów bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich)
 • pełne możliwości diagnostyczne i lecznicze trudnych przypadków z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji

Opis prowadzonej działalności profilaktycznej

Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prowadzi działalność profilaktyczną obejmującą:

 • diagnostykę ryzyka choroby próchnicowej powiązaną z określeniem programu profilaktycznego
 • monitoring wdrażania i skuteczności indywidualnych programów profilaktycznych
 • zabiegi higienizacyjne w obrębie jamy ustnej (kontrola higieny, usuwanie złogów nazębnych, instruktaż w zakresie utrzymania prawidłowej higieny)
 • profesjonalne zabiegi profilaktyki w zakresie choroby próchnicowej (różnorodne metody nowoczesnej fluoryzacji kontaktowej)
 • lakowanie bruzd

Stosowane, wdrażane nowoczesne metody leczenia

 • bezinwazyjne leczenie wczesnych stadiów choroby próchnicowej
 • opracowywanie wybranych rodzajów ubytków z zastosowaniem piaskarek
 • zastosowanie nowoczesnych materiałów i metod do uzupełniania ubytków twardych tkanek zębów
 • praca w powiększeniu (mikroskop, lupy zabiegowe)
 • opracowywanie kanałów korzeniowych z użyciem rotacyjnych i recyprokalnych narzędzi maszynowych
 • wypełnianie kanałów korzeniowych z zastosowaniem uplastycznionej cieplnie gutaperki
 • zastosowanie do leczenia materiałów o wysokiej biozgodności w wybranych przypadkach
 • leczenie endodontyczne w powiększeniu (mikroskop)
 • endodoncja regeneracyjna

Specjalne obszary zainteresowań Poradni

 • optymalizacja metod uzupełniania ubytków twardych tkanek zęba i ich odbudowy
 • optymalizacja metod opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych
 • zastosowanie materiałów o wysokiej biozgodności w leczeniu trudnych przypadków endodontycznych
 • stomatologia regeneracyjna

Dostępna aparatura specjalistyczna

 • piaskarki profilaktyczne i techniczne
 • endometry
 • mikrosilniki endodontyczne
 • urządzenia do wypełniania kanałów metodami termicznymi
 • mikroskopy operacyjne i lupy zabiegowe
 • urządzenia do dezynfekcji tkanek zęba i przyzębia z użyciem ozonu
 • nowoczesne urządzenia do bezinwazyjnej diagnostyki próchnicy Diagno Dent, Diagno Cam

Skład osobowy Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Kierownik Poradni
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski-specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Lekarze Poradni:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski-specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją
dr n. med. Ewa Marek-specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Personel średni:
mgr Agnieszka Krukowska-Zaorska-starsza higienistka stomatologiczna

Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Rejestracja

E-mail

endo@ukspum.pl