Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Poradnia Stomatologii Dziecięcej

SPECYFIKA PORADNI STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Poradnia stomatologii dziecięcej zajmuje się specjalistycznym leczeniem stomatologicznym pacjentów w wieku rozwojowym. Dzieci są w naszej poradni najważniejszymi osobami, a ich komfort i bezpieczeństwo są naszym priorytetem.

Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje jego późniejsze nastawienie do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybieranie właściwego stomatologa, który potrafi nawiązać kontakt z małym pacjentem i zrozumieć jego reakcje i potrzeby.

W naszej Poradni specjalistyczną opieką stomatologiczną otoczone są dzieci ogólnie zdrowe, obciążone chorobami ogólnymi oraz niepełnosprawne wymagające szczególnej opieki i troski.

Leczone są przez zespół lekarzy, którzy mają zarówno dobry kontakt z młodocianym pacjentem, jak i doświadczenie w leczeniu trudnych przypadków stomatologicznych u dzieci i młodzieży.

Jeśli odpowiednio wcześnie zadbamy o zdrowie zębów naszych dzieci, ustrzeżemy je przed skomplikowanym i kosztownym leczeniem w dorosłym życiu.

Opis prowadzonej działalności leczniczej

 • Specjalistycznych konsultacji stomatologicznych
 • Leczenia próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • Leczenia stanów pourazowych zębów mlecznych i stałych
 • Leczenia endodontycznego zębów mlecznych i stałych w tym zębów z
 • niezakończonym rozwojem korzeni
 • Leczenia zaburzeń rozwojowych zębów – m.in.: przebarwień, hipoplazji i
 • hipomineralizacji
 • Leczenia chorób błon śluzowych jamy ustnej i przyzębia
 • Diagnostyki wad zgryzu
 • Ekstrakcji zębów mlecznych

Opis prowadzonej działalności profilaktycznej

 • Edukację prozdrowotną  obejmującą wiedzę z zakresu zdrowia jamy ustnej dzieci z uwzględnieniem ich wieku
 • Indywidualne instruktaże w zakresie prawidłowych zachowań dietetycznych i higienicznych dopasowanych do wieku i potrzeb małego pacjenta i kształtowanie właściwych nawyków higieniczno-żywieniowych
 • Wizyty adaptacyjne
 • Zabiegi profilaktyczne zapobiegające próchnicy zębów mlecznych i stałych, m.in.:  zabiegi lakowania i lakierowania zębów

W naszej Poradni podczas leczenia małych pacjentów wykorzystujemy:

 • nowoczesny sprzęt stomatologiczny
 • najlepsze materiały do zabiegów leczniczych i profilaktycznych. Mały pacjent
 • może wybrać kolorowe wypełnienie spośród gamy kolorów.
 • dla najwyższego komfortu dzieci  proponujemy komputerowo sterowany
 • system bezbolesnego znieczulania The Wand
 • leczenie metodami infiltracji i mikroabrazji

Specjalne obszary zainteresowań Poradni

 • nowoczesne procedury w leczeniu endodontycznym dzieci
 • skuteczność stosowania u dzieci materiałów o najwyższej biozgodności
 • genetyczne i środowiskowe przyczyny chorób twardych tkanek zęba
 • niepróchnicowego pochodzenia

Skład osobowy Poradni Stomatologii Dziecięcej

Kierownik Poradni
dr n. med. Joanna Manowiec-specjalista stomatologii dziecięcej

Lekarze Poradni:
dr n. med. Anna Jarząbek-specjalista stomatologii dziecięcej
dr n. med. Alicja Suszczewicz-specjalista stomatologii dziecięcej

dr n.med. Agnieszka Kus-Bartoszek- specjalista stomatologii dziecięcej
lek. dent. Aleksandra Wdowiak-Szymanik
lek. dent. Natalia Wielusińska-Opałko


Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji:
lek. dent. Maja Büttner
lek.dent. Anna Manowiec
lek.dent. Magda Skręty
 

Personel średni:
Barbara Galwas-asystentka stomatologiczna-koordynator personelu średniego
Iwona Kaczmarek-asystentka stomatologiczna

Poradnia Stomatologii Dziecięcej

Rejestracja: