Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Poradnia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej

SPECYFIKA WSPÓŁCZESNEJ RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

Stomatologia jak żaden inny dział medycyny na co dzień i powszechnie wykorzystuje badania radiologiczne w procesie diagnostyki i leczenia. W ciągu ostatnich lat w dziedzinie radiologii stomatologicznej doszło do radykalnych zmian i unowocześnień. Konwencjonalną radiologię analogową zastąpiły dużo sprawniejsze i doskonalsze a także przyjazne dla pacjenta ( mniejsza dawka promieniowania) systemy radiografii cyfrowej. Obecnie powszechnie wykonujemy cyfrowe zdjęcia rtg pojedynczych zębów a  także cyfrowe zdjęcia panoramiczne i telerentgenogramy. Są one dostępne do obejrzenia i obróbki graficznej w ciągu kilku sekund po wykonaniu badania, a obraz takiego badania można przesłać np. mailem. Najnowszym osiągnięciem radiologii stomatologicznej jest badanie z zastosowaniem tomografii wolumetrycznej CBCT. Badanie to pozwala na doskonałej jakości przestrzenne  (3D) obrazowanie struktur twarzoczaszki co pozwala na bardzo precyzyjne postawienie diagnozy,  zaplanowanie leczenia i kontrolę jego efektów.

Opis prowadzonej działalności leczniczej

Pracownia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej jest kompleksowo wyposażona w najnowszej generacji urządzenia i aparaty RTG. Oferujemy pełen zakres badań radiologicznych stomatologicznych wykonywanych przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem posiadający wszelkie niezbędne szkolenia i uprawnienia.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty jakości i świadectwa dopuszczające do eksploatacji i działania na terenie  kraju oraz podlegają kontroli jakości poprzez wykonywanie wewnętrznych testów podstawowych aparatów rentgenowskich oraz corocznych testów specjalistycznych. Dzięki temu możemy gwarantować usługi na najwyższym poziomie i zapewnić Państwu maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Pracownia RTG czynnie współpracuje z lekarzami specjalizacji:

chirurgii stomatologicznej , chirurgii szczękowo-twarzowej, periodontologii, dziecięcej, protetyki, ortodoncji, endodoncji, laryngologii.

W naszej pracowni wykonujemy
Badania 2D:

 • pantomograficzne przeglądowe (OPG)
 • pantomograficzne program dziecięcy (redukcja dawki o 40%)
 • cefalometryczne ( telerentgenogram-boczny profilowy)
 • cefalometryczne P-A ( tylno-przednie )
 • pantomogram czynnościowy stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu)
 • zębowe ( wewnątrzustne - punktowe) w technice: metodą Cieszyńskiego lub kąta prostego
 • skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcia rtg  wydawane są w ciągu kilku minut na folii medycznej z możliwością również na CD/DVD.


Badania 3D (CBCT tomografia komputerowa):


5 pól widzenia mieści wiele obszarów obrazowania regionów głowy i szyi: 5 x 5 cm, 6 x 8 cm,
8 x 8  cm jako standardowe i opcjonalne: 8 x 15 cm i 13 x 15 cm;

 • CBCT wybranego odcinka w  zależności od wybranych wymiarów walca 5x5 lub
 • 6x8 lub 8x8  ( cm wys. X szer.)
 • CBCT szczęka lub żuchwa 8x15
 • CBCT twarzoczaszka (szczęka + żuchwa do zatoki klinowej) 13x15
 • CBCT stawów skroniowo-żuchwowych
 • CBCT zatok obocznych nosa


Rozdzielczość oraz wielkość obszaru wybierana jest indywidualnie wg potrzeb lekarza kierującego na badanie.

Najczęściej zalecana jest tomografia CBCT 3D dla:

 • precyzyjnej oraz ogólnej diagnostyki endodontycznej,
 • planowania leczenia implantologicznego
 • diagnostyki pieriodontologicznej,
 • diagnostyki ortodontycznej
 • diagnostyki laryngologicznej
 • diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego
 • w przypadkach pęknięć korzeni, torbieli, resorpcji, ankylozy, zmian okołowierzchołkowych.
 • zęby nadliczbowe, zatrzymane


W razie potrzeby personel służy pomocą telefoniczną.

W radiografii cyfrowej zaletą jest:

Wysoka rozdzielczość obrazu. Znaczne skrócenie czasu pomiędzy ekspozycją rentgenowska a uzyskaniem obrazu. Zmniejszenie dawki promieniowania potrzebnego do uzyskania obrazu. Możliwość obróbki obrazu cyfrowego w postaci regulacji kontrastu i jasności obrazu, stosowania filtrów obrazu itp. Stosowana w naszej pracowni archiwizacja danych, daje możliwość łatwego dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz umożliwia uzyskanie wielu kopii w formie cyfrowej lub w postaci wydruku na specjalnej folii medycznej. Nasza pracownia połączona jest siecią wewnętrzna z innymi poradniami Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, która udostępnia transmisję obrazów medycznych celem opisu lub konsultacji bez konieczności przemieszczanie się pacjenta.

Dostępna aparatura specjalistyczna

Pracownia wyposażona jest w wysokiej jakości aparaty retngenowskie

Minray Soredex to kompaktowy, wszechstronny zębowy aparat rentgenowski  do zdjęć w systemie pośrednim z użyciem płytek fosforowych Digora. Digora spełnia wszystkie potrzeby diagnostyki rentgenowskiej wewnątrzustnej.
Dokładnie powtarzalny czas i kV umożliwiające doskonałą jakość obrazu, bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) technologia stałego potencjału (DC) poprawiająca jakość obrazu niezależnie od wahań napięcia linii.

Cranex 3DX jest wszechstronnym aparatem diagnostycznym do obrazowania 2D i 3D w stomatologii. Cranex 3DX to efekt wieloletniego doświadczenia firmy Soredex w projektowaniu rozwiązań do przetwarzania obrazu, które ułatwią i przyspieszą codzienną pracę, oferując jednocześnie prawdziwą wartość diagnostyczną. Zwiększa obszar zastosowań obrazowania panoramicznego 2D i cefalometrycznego do dokładnego obrazowania 3D - z pojedynczego zęba do całego regionu czaszkowo-szczękowo-twarzowego w oprogramowaniu OnDemand3D
Jako pierwszy aparat na świecie ma funkcje automatycznego ustawienia ekspozycji przy wykonywaniu projekcji 3D.

Wszechstronne możliwości dla optymalnego przetwarzania obrazu

 • 5 pól widzenia mieści wiele obszarów obrazowania regionów głowy i szyi: 5 x 5 cm, 6 x 8 cm, 8 x 8 cm jako standardowe i opcjonalne: 8 x 15 cm i 13 x 15 cm;
 • rozwiązanie Minidose™ (MDS) umożliwiające obrazowanie przy pomocy bardzo niskich dawek promieniowania, na przykład w polu  5 x 5 cm, skuteczna dawka to tylko 1/5 panoramicznego obrazu;
 • dobra jakość obrazu dzięki technologii SARA™;
 • skaler WiseDose™ w panelu sterowania wizualizujący względną dawkę dla każdego ustawienia programu i prowadzący do korzystania z optymalnego ustawienia programu, zwłaszcza w obrazowaniu 3D;
 • otwarty interfejs oprogramowania dający swobodę wyboru najodpowiedniejszych rozwiązań w zależności od rzeczywistych potrzeb;
 • objętość danych z Cranex 3DX umożliwiająca wykorzystywanie ich do różnych aplikacji optymalnego przetwarzania obrazu;
 • modernizacje, jak cefalometria i duże pola obrazowania (FOV) przedłużające żywotność systemu - możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb diagnostycznych;
 • najnowsze oprogramowanie do wizualizacji / rekonstrukcji obrazu
  D- OnDemand3D (CYBERMED).

Skład osobowy Poradni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej

Kierownik Poradni
prof. dr hab. n. med. Grażyna Wilk

Technicy:
Klaudia Trębacz - technik elektroradiolog - koordynator personelu
Eliasz Brączkowski - technik elektroradiolog

Personel medyczny zatrudniony w naszej placówce są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, posiadające wysoką kulturę osobistą i służące pomocą każdemu pacjentowi.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
Dyżury popołudniowe po rejestracji telefonicznej.

Dodatkowe informacje

Bez pisemnego skierowania możliwe do wykonania są jedynie zdjęcia  wewnątrzustne (punktowe) w technice: met. Cieszyńskiego, kąta prostego lub skrzydłowo-zgryzowe. Pozostałe zdjęcia lub badania CBCT mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnego skierowania od lekarza.

Rozporządzenie ministra zdrowia

z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej2)

§ 2.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywa się na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych procedur radiologicznych zgodnych z procedurami wzorcowymi określonymi w wykazie, o którym mowa w art. 33g ust. 7 ustawy.
 2. Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez osobę kierującą na badanie, lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego.
 3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia pacjenta oraz Pesel;
  2. cel i uzasadnienie badania lub leczenia; 
  3. wstępne rozpoznanie kliniczne; 
  4. informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej; 
  5. podpis i pieczęć osoby kierującej na badanie lub leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego. 

 4. Uzasadnienia badania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje się uwzględniając aktualne zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie podstawowych wskazań dotyczących obrazowania za pomocą promieniowania jonizującego.

 5. Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane wyłącznie dla celów stomatologicznych – (z wyłączeniem badań pantomograficznych i cefalometrycznych , tomograficznych)- oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Poradnia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej

pracownia RTG II piętro

E-mail: rtg@ukspum.pl