Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Zasady postępowania i zachowania się lekarzy, studentów, personelu i pacjentów w trakcie stomatologicznych zajęć klinicznych na kierunku lekarsko dentystycznym PUM w roku akademickim 2020/2021