Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Main
Uniwersytecka Klinika
Stomatologiczna
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego