Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Poradnia Stomatologii Zachowawczej

Współczesna specyfika danej specjalności

Stomatologia zachowawcza to dział stomatologii zajmujący się profilaktyką i leczeniem chorób twardych tkanek zębów, miazgi oraz tkanek otaczających wierzchołek korzenia, jak też przywracaniem zębom funkcji estetycznej. Pośród wspomnianych chorób twardych tkanek zębów na pierwszy plan wysuwa się choroba próchnicowa, ale domeną stomatologii zachowawczej są również niektóre wady rozwojowe zębów oraz choroby ich twardych tkanek pochodzenia niepróchnicowego. Działem stomatologii zachowawczej zajmującym się chorobami miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych oraz ich możliwymi następstwami jest endodoncja.

Wdrożenie zaleceń profilaktycznych z zakresu stomatologii zachowawczej często pozwala na zachowanie uzębienia w dobrej kondycji. Jednocześnie, w momencie pojawienia się choroby próchnicowej, działania z zakresu stomatologii zachowawczej umożliwiają leczenie tej choroby w mniej zaawansowanych przypadkach zachowawczo (bez usuwania próchnicowych tkanek z użyciem wiertarki) przy odpowiedniej współpracy ze strony pacjenta. Jeśli jest to już niemożliwe, w ramach leczenia choroby próchnicowej współczesna stomatologia zachowawcza umożliwia wykonanie stosownych zabiegów pełnym komforcie dla pacjenta. To samo tyczy się leczenia endodontycznego, będącego najczęściej skutkiem nieleczonej próchnicy zębów.

Udział w ogólnym leczeniu stomatologicznym

Celem stomatologii zachowawczej jest zachowanie w jak największym stopniu integralności twardych tkanek zęba oraz ochrona jego miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.  Ma to niebagatelne znaczenie w utrzymaniu zębów w jamie ustnej do późnej starości, pozwalając na zachowanie prawidłowej funkcji żucia, estetyki oraz zapobieganie chorobom odogniskowym. Zachowana funkcja żucia, umożliwiając odpowiednie przygotowanie pokarmu w jamie ustnej, ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania dalszych odcinków przewodu pokarmowego oraz prawidłowego przyswajania pokarmu. Odpowiednia zaś estetyka uzębienia wpływa na dobre samopoczucie i psychikę pacjenta. Wreszcie profilaktyka chorób odogniskowych zapobiega wystąpieniu schorzeń w odległych narządach, co dla osób niezorientowanych często może być zaskoczniem.Na pierwszej wizycie konsultacyjnej są wykonywane zdjęcie pantomograficzne (przeglądowe) oraz szczegółowe badanie zewnątrz- jak i wewnątrzustne. Takie postępowanie stanowi podstawę prawidłowej diagnozy, ustalenia planu profilaktyczno-leczniczego. Pozwala również na zachowanie czujności onkologicznej, wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom nowotworowym w obrębie głowy i szyi.

Opis prowadzonej działalności leczniczej

Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prowadzi działalność leczniczą obejmującą:

 • leczenie zachowawcze choroby próchnicowej zębów z zastosowaniem nowoczesnych metod i materiałów
 • leczenie zachowawcze wybranych wad rozwojowych twardych tkanek zębów oraz chorób twardych tkanek zębów nie próchnicowego pochodzenia z zastosowanie nowoczesnych metod i materiałów
 • leczenie urazów zębów stałych
 • leczenie endodontyczne zębów z zastosowaniem nowoczesnych metod opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych
 • leczenie powikłań zaistniałych w trakcie leczenia endodontycznego oraz powtórne
 • leczenie endodontyczne
 • leczenie z zakresu stomatologii estetycznej (wybielanie pojedynczych zębów i całych łuków zębowych, zmiana kształtu, wielkości oraz koloru zębów, zamykanie diastem, jednowizytowe uzupełnianie pojedynczych braków zębów bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich)
 • pełne możliwości diagnostyczne i lecznicze trudnych przypadków z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji

Opis prowadzonej działalności profilaktycznej

Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prowadzi działalność profilaktyczną obejmującą:

 • diagnostykę ryzyka choroby próchnicowej powiązaną z określeniem programu profilaktycznego
 • monitoring wdrażania i skuteczności indywidualnych programów profilaktycznych
 • zabiegi higienizacyjne w obrębie jamy ustnej (kontrola higieny, usuwanie złogów nazębnych, instruktaż w zakresie utrzymania prawidłowej higieny)
 • profesjonalne zabiegi profilaktyki w zakresie choroby próchnicowej (różnorodne metody nowoczesnej fluoryzacji kontaktowej)
 • lakowanie bruzd

Stosowane, wdrażane nowoczesne metody leczenia

 • bezinwazyjne leczenie wczesnych stadiów choroby próchnicowej
 • opracowywanie wybranych rodzajów ubytków z zastosowaniem piaskarek
 • zastosowanie nowoczesnych materiałów i metod do uzupełniania ubytków twardych tkanek zębów
 • praca w powiększeniu (mikroskop, lupy zabiegowe)
 • opracowywanie kanałów korzeniowych z użyciem rotacyjnych i recyprokalnych narzędzi maszynowych
 • wypełnianie kanałów korzeniowych z zastosowaniem uplastycznionej cieplnie gutaperki
 • zastosowanie do leczenia materiałów o wysokiej biozgodności w wybranych przypadkach
 • leczenie endodontyczne w powiększeniu (mikroskop)
 • endodoncja regeneracyjna

Specjalne obszary zainteresowań Poradni

 • optymalizacja metod uzupełniania ubytków twardych tkanek zęba i ich odbudowy
 • optymalizacja metod opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych
 • zastosowanie materiałów o wysokiej biozgodności w leczeniu trudnych przypadków endodontycznych
 • stomatologia regeneracyjna

Dostępna aparatura specjalistyczna

 • piaskarki profilaktyczne i techniczne
 • endometry
 • mikrosilniki endodontyczne
 • urządzenia do wypełniania kanałów metodami termicznymi
 • mikroskopy operacyjne i lupy zabiegowe
 • urządzenia do dezynfekcji tkanek zęba i przyzębia z użyciem ozonu
 • nowoczesne urządzenia do bezinwazyjnej diagnostyki próchnicy Diagno Dent, Diagno Cam

Skład osobowy Poradni Stomatologii Zachowawczej

Kierownik Poradni
dr hab. n. med.  Ryta Łagocka - prof.PUM

Lekarze specjaliści:
dr hab. n. med.  Ryta Łagocka - prof.PUM
dr hab. n. med. Alicja Nowicka
dr hab. n. med. Agnieszka Droździk- specjalista z dziedziny periodontologii
dr hab. n.med. Katarzyna Barczak
dr hab. n. med. Damian Lichota
dr n. med. Matylda Trusewicz
dr n. med. Monika Szmidt
dr n. med. Maciej Górski
dr n. med. Agnieszka Witek
dr n. med. Kinga Kaczor-Wiankowska
dr n. med. Aleksandra Kulas-Bałaban
dr n. med. Katarzyna Lewusz- Butkiewicz
lek. dent  Agnieszka Chamarczuk
lek. dent  Romana Boryszek

Lekarze:
lek. dent  Piotr Szymanik
lek. dent  Katarzyna Ulacha
lek. dent  Izabela Maciejewska

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji:
dr n.med Irini Fagogenii
lek. dent. Marta Rogocka
lek. dent. Justyna Kulik-Sajewicz
dr n. med. Elżbieta Kubala
lek. dent.  Mateusz Raban

Personel średni:
Małgorzata Kostka - starsza higienistka stomatologiczna - koordynator personelu średniego
Katarzyna Kowalska - asystentka stomatologiczna
Bożena Szurgot - asystentka stomatologiczna
Elżbieta Majewska - starsza higienistka stomatologiczna
Monika Gątarczyk - higienistka stomatologiczna
Klaudia Polonis - asystentka stomatologiczna
Aleksandra Szudarek - higienistka stomatologiczna
Anna Skąpska - rejestratorka medyczna
Tatiana Frąś - rejestratorka medyczna

Poradnia Stomatologii Zachowawczej

Rejestracja do lekarzy specjalistów:

gabinet 308 III piętro

gabinet 014 parter

Rejestracja studenci

E-mail: zachowawcza@ukspum.pl