Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

SPECYFIKA WSPÓŁCZESNEJ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną medycyny, stomatologii, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej oraz struktur anatomicznych do niej przyległych. Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Szczecinie oferuje najnowocześniejsze oraz w pełni indywidualne podejście do pacjenta, mające na celu wszechstronną diagnostykę oraz sprawne i skuteczne leczenie obszaru jamy ustnej. Współczesna chirurgia stomatologiczna to coraz bardziej atraumatyczne konwencjonalne zabiegi chirurgii stomatologicznej takie jak usuwanie zębów, których nie można już leczyć innymi metodami w celu zapobiegania poważnym powikłaniom ogólnym, usuwanie zmian patologicznych zlokalizowanych w kości oraz w tkankach miękkich. Jest to również coraz bardziej istotna i ważna kontrola i diagnostyka onkologiczna. Chirurdzy stomatologiczni zajmują się leczeniem złamań i urazów w obrębie twarzoczaszki oraz przygotowaniem do kompleksowego leczenia ortodontycznego i protetycznego. Współczesna chirurgia stomatologiczna to coraz częściej precyzyjne zabiegi wszczepiania implantów zębowych i zabiegi poprawy struktury kości i tkanek miękkich, oraz mikrochirurgia endodontyczna. Zabiegi chirurgii stomatologicznej często są niezbędnym elementem przygotowywania pacjentów przed poważnymi zabiegami kardiochirurgicznymi, transplantacyjnymi i okulistycznymi.

Opis prowadzonej działalności leczniczej:

 1. Ekstrakcje zębów stałych oraz mlecznych
 2. Operacyjne usunięcie zębów zatrzymanych / usunięcie zawiązków zębów
 3. Odsłonięcie zębów zatrzymanych (etap leczenia ortodontycznego)
 4. Zabiegi na wyrostku zębodołowym szczęki oraz części zębodołowej żuchwy
 5. Zabiegi na tkankach miękkich policzków, warg, języka
 6. Mikrochirurgia endodontyczna; resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja, premolaryzacja, radektomia
 7. Leczenie torbieli obszaru  szczękowo-twarzowego i tkanek miękkich
 8. Leczenie operacyjne zębopochodnych schorzeń zatok szczękowych (usunięcie torbieli, korzeni ze światła zatoki, ciał obcych)
 9. Chirurgia przedprotetyczna
 10. Leczenie implantologiczne
 11. Zabiegi augmentacyjne
 12. Sterowana regeneracja tkanek (GTR – GuidedTissueRegenration) oraz sterowana regeneracja kości (GBR – GuidedBoneRegeneration) z zastosowaniem materiałów kościozastępczych, kości własnej, fibryny bogatopłytkowej (PRF) i błon zaporowych
 13. Diagnostyka i leczenie schorzeń gruczołów ślinowych (np. kamienie w przewodzie ślinianki)
 14. Pomoc w stanach nagłych (urazy zębów, złamania kości, ropnie)
 15. Pobieranie wycinków/biopsji ze zmian rozrostowych.

Wszystkie zabiegi są wykonywane po zastosowaniu znieczulenia miejscowego – bezboleśnie.

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej są wykonywane zdjęcie pantomograficzne (przeglądowe) oraz szczegółowe badanie zewnątrz- jak i wewnątrzustne. Takie postępowanie stanowi podstawę prawidłowej diagnozy, ustalenia planu profilaktyczno-leczniczego. Pozwala również na zachowanie czujności onkologicznej, wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom nowotworowym w obrębie głowy i szyi.

Rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych:

Lekarze pracujący w Poradni Chirurgii Stomatologicznej UKS PUM stosują nowoczesne metody leczenia. Diagnostyka radiologiczna odbywa się z użyciem zdjęć pantomograficznych, zębowych, a w skomplikowanych przypadkach również tomografii komputerowej CBCT. Badania te umożliwiają prześledzenie przebiegu struktur anatomicznych i patologicznych oraz dokładne zaplanowanie zabiegu.

Dużą rolę w chirurgii stomatologicznej odgrywa leczenie pacjentów zarówno z pojedynczymi, jak i rozległymi brakami zębowymi. Obecnie najnowocześniejszym sposobem ich uzupełnienia jest wszczepienie implantu, który najwierniej imituje ząb oraz stwarza możliwości odbudowy protetycznej. Lekarze specjaliści dzięki doświadczeniu w wykonywaniu tej procedury pomagają coraz większej ilości pacjentów. Nowoczesnym rozwiązaniem ułatwiającym zabieg wprowadzenia implantu, a tym samym rzutującym na jego powodzenie jest wykorzystanie szablonów implantologicznych.


W sytuacji, gdy niewystarczająca ilość kości uniemożliwia wykonanie zabiegu, stosowane jest uzupełnienie tkanki materiałem kościozastępczym. W przypadku nisko schodzącego zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej wykonywany jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej, czyli sinus-lift. Przeprowadza się go metodą otwartą lub zamkniętą. W celu przyspieszenia procesu gojenia i zmniejszenia zaniku podłoża kostnego stosowana jest fibryna bogatopłytkowa - PRF(PlateletRichFibrin). Uzyskuje się ją przez odwirowanie krwi własnej pacjenta.

Lekarze pracujący w klinice nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach prowadzonych w Polsce i za granicą. Są autorami licznych prac naukowo- badawczych opublikowanych na łamach czasopism specjalistycznych. W klinice prowadzone są szkolenia oraz kursy między innymi z implantologii jak i innych dziedzin chirurgii stomatologicznej

Specjalne obszary zainteresowań Poradni:

Obszary zainteresowań obejmują między innymi uwarunkowania genetyczne w układzie stomatognatycznym, możliwości zastosowania laktoferyny do regeneracji ubytków kości szczęk, stan kliniczny zębów sąsiadujących z zębodołem poekstrakcyjnym,  czy też skuteczność kinesiotaping’u stosowanego w celu zmniejszenia obrzęku po zabiegach operacyjnych. Wykonujemy zabiegi chirurgiczne i implantologiczne u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi, również przygotowywanymi do operacji. Leczenie planujemy z wykorzystaniem minimalnie inwazyjnych technik. Przed rozległymi zabiegami na podstawie badania tomograficznego wykonujemy modele przestrzenne operowanej okolicy, które drukujemy z zastosowaniem drukarek 3D. Modele 3D ułatwiają operatorowi przygotowanie się do skomplikowanych zabiegów oraz umożliwiają łatwiejszą komunikację z pacjentem.

Dostępna aparatura specjalistyczna

W Poradni Chirurgii Stomatologicznej korzystamy z aparatury specjalistycznej:

 1. Kasety implantologiczne
 2. Wirówka – przy wykonywaniu zabiegów z zastosowaniem PRF/PRP
 3. Ostell i Periotest – do badania stabilizacji pierwotnej i wtórnej implantów
 4. Urządzenie do elektrokoagulacji
 5. Drukarki 3D – pracujące w technologii FDM/DLP umożliwiające wydruk przedoperacyjnych modeli diagnostycznych oraz szablonów implantologicznych
 6. Tomografia komputerowa CBCT

Skład osobowy Poradni Chirurgii Stomatologicznej

Kierownik Poradni: lek. dent.- Radosław Bubieło- specjalista chirurgii stomatologicznej

Lekarze Poradni:
lek.dent. Radosław Bubieło- specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Martyna Koczocik
lek. dent. Paweł Wachowiak

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji:
dr n. med. Katarzyna Kotowska
lek. dent. Kamila Banasik

Personel średni:
Magdalena Pawłowska - higienistka stomatologiczna -koordynator personelu średniego
mgr Kamila Pawłowicz - pielęgniarka

Katarzyna Wierzbicka - asystentka stomatologiczna
Marcin Szyban - higienista stomatologiczny

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Rejestracja:

E-mail: chirurgia@ukspum.pl