Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. 18, teren szpitala na Pomorzanach

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

SPECYFIKA WSPÓŁCZESNEJ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii, która zajmuje się nie tylko odbudową znisz-czonych zębów, uzupełnieniem braków uzębienia w różnych postaciach za pomocą protez stałych i ruchomych, poprawą ich estetyki w tym kształtu czy koloru.  Zajmuje się również profilaktyką cho-rób stawów skroniowo-żuchwowych, nieprawidłowego napięcia mięśni twarzy, wad zgryzu. Prawi-dłowe leczenie protetycznego nie tylko zapobieganie zanikowi kości wyrostków zębodołowych, wpływa także na utrzymanie właściwej funkcji żucia a przez to na prawidłową czynność układu po-karmowego.

Udział w ogólnym leczeniu stomatologicznym oraz związek ze zdrowiem ogólnym

Protetyka stomatologiczna jest zwieńczeniem pracy lekarza stomatologa. Odtworzenie prawidło-wej funkcji całego układu stomatognatycznego jest niezwykle istotne w aspekcie  funkcjonowania w stanie zdrowia całego organizmu. W jamie ustnej rozpoczyna się proces żucia, połykania i tra-wienia pokarmów a to z kolei wpływa na dalszą pracę układu pokarmowego. Obecność zębów, ich liczba oraz odpowiednie ustawienie wpływa na prawidłowe artykułowanie zgłosek i formowanie dźwięków, umożliwiając funkcję mowy. Prawidłowo podparte tkanki miękkie twarzy  współuczest-niczą w wyrażaniu stanów emocjonalnych - mimika twarzy wyrażająca radość, smutek, strach i ból, zgrzytanie w gniewie czy lęku. Odpowiednio wykonana praca protetyczna wspomaga oddychanie, co wpływa na dotlenienie ważnych organów naszego ciała. To również szeroko pojęta profilaktyka chorób odogniskowych – ograniczenie rozprzestrzeniania się bakterii, poprzez  które  bogatą sieć naczyń krwionośnych z okolicy jamy ustnej mogą się przenosić nawet w odległe narządy.

Opis prowadzonej działalności leczniczej

Poradnia Protetyki Stomatologicznej prowadzi działalność leczniczą polegającą na rehabilitacji  narządu żucia w brakach częściowych lub całkowitych uzębienia z zastosowaniem najnowocześniej-szych technik, materiałów i metod. Do bogatego wachlarza czynności i metod leczniczych należą: leczenia implantoprotetyczne, uzupełnienia protetyczne stałe oraz ruchome z zastosowaniem tra-dycyjnych metod retencyjnych, jak i niewidocznych precyzyjnych elementów mocujących. Zajmuje się również diagnostyką i terapią pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi Układu ruchowego narządu życia i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych,  rehabilitacją pacjentów z zaniżoną wy-sokością zwarcia, uzupełnieniem braków zębowych u pacjentów po zabiegach onkologicznych w obrębie jamy ustnej - obturatory, badania materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej.

Opis prowadzonej działalności profilaktycznej

Działalność profilaktyczna obejmuje profilaktykę chorób stawów skroniowo-żuchwowych, wad zgryzu, starć patologicznych zębów, zachowania w dobrym stanie wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy,

Stosowane, wdrażane nowoczesne metody leczenia

Implantoprotetyka (mosty, korony, protezy wyjmowane wsparte na wszczepach), uzupełnienia pro-tetyczne stałe: wkłady koronowo-korzeniowe, korony, mosty, inley’e, only’aye,overl’aye, endokoro-ny, licówki, protezy ruchome, protezy na zatrzaskach, zasuwach i innych precyzyjnych elementach mocujących(magnesy), protezy overdenture, protezy szkieletowe metalowe i bezmetalowe, prote-zy akrylowe częściowe i całkowite, szyny repozycyjne, relaksacyjne.

Specjalne obszary zainteresowań Poradni

Specjalnym obszarem zainteresowań Porani Protetyki Stomatologicznej jest profilaktyka i leczenie zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w oparciu o najnowocześniejsze techniki diagnostyczne: instrumentalne badania czynnościowe i tomografię wolumetryczną(3D).

Dostępna aparatura specjalistyczna

Elektromiografia powierzchniowa (oceniająca stan napięcia mięśni), kondylografia (rejestracja ruchów głów żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych), TSCAN III (cyfrowa analiza zwarcia, która rejestruje rozkład sił kontaktów zwarciowych w czasie rzeczywistym za pomocą ultra cienkich czuj-ników), Zebris JMA i Arcus-Digma elektroniczne łuki twarzowe (rozpoznanie anomalii ruchowych, udokumentowanie ograniczeń ruchomości lub nadmiernej ruchomości żuchwy), Cadiax (diagnosty-ka i analiza czynnościowa, analizująca ruchy wyrostków kłykciowych i osi zawiasowej stawów skroniowo-żuchwowych)

Skład osobowy Poradni Protetyki Stomatologicznej

Kierownik Poradni
prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska

Lekarze specjaliści:
dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska
dr hab. n. med. Bartosz Dalewski
dr n. med. Janusz Kubrak
dr n. med. Małgorzata Światłowska-Bajzert
dr n.med. Justyna Drozdowska-Baumgart

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji:

lek. dent. Krzysztof Węgrzyn
lek. dent. Maria Czajkowska-Golec
lek. dent. Kinga Jonko
lek. dent. Agata Brykczyńska
dr n. med. Mirona Palczewska-Komsa
lek. dent. Jakub Orliński

Personel średni:
Anna Końciak - higienistka stomatologiczna-koordynator personelu średniego
Ewa Pietruszka-Smorul -  asystentka stomatologiczna
Aleksanra Piskorska - higienistka stomatologiczna

Sandra Soboń - rejestratorka medyczna

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Rejestracja